Home » 2015

Post Image

Webinars & Nyhetsbrev

Dela:)

GMIC Sweden genomför ”webinars” vilket innebär livesändning av intervjuer med möjlighet till inspel från digitala åhörare. Ett webinar tar totalt 30-60 minuter och det finns även möjlighet att se intervjun i efterhand på Youtube och att lyssna till den som pod. På Youtubekanalen hittar du alla webinars från GMIC Sweden: ”GMICsw Hållbara möten” Webinars: Banankontakt & Rachel Carson – Janne Schaffer, […]

Post Image

Webbutbildning i hållbarhet

Dela:)

GMIC Sweden har via Det Naturliga Steget tagit fram en webbutbildning i hållbarhet för att kunna erbjuda den till sina medlemmar. Webbutbildningen är ett verktyg för att skapa engagemang och kunskap om hållbarhet hos medarbetarna – något som är viktigt i arbetet med att skapa en hållbar mötesindustri. Som medlem i GMIC Sweden får ni tillgång till […]

Post Image

Talarpool

Dela:)

Vi delar gärna vår kunskap! Vill du ha inspiration eller nya idéer? Söker du en talare? Vi medlemmar i GMIC Sweden delar gärna vår kunskap och har därför skapat denna talarpool. Camilla Zedendahl, Destination Sigtuna E-post: camilla.zedendahl@destinationsigtuna.se Tel: 0709-90 69 73  Talar gärna om: Hållbarhetsarbetet kring en destination, hur Destination Sigtuna i sin region har lagt konkurrens åt sidan, delar […]

Post Image

Så jobbar vi!

Dela:)

Vi medlemmar är med och påvisar att hållbarhetsfrågor är en nödvändig faktor för långsiktigt framgång och lönsamhet. Vi tror att delad kunskap är vägen framåt! Svenska mässan På vilket sätt märks det i er verksamhet att ni jobbar med hållbarhet? – Som ett av våra fem strategiska affärsområden genomsyrar hållbarhetsarbetet allt vi gör. För att höja nivån […]

Post Image

Om GMIC

Dela:)

Vår vision GMIC Swedens vision är en hållbar mötes- och evenemangsnäring. Vår verksamhetsidé GMIC Swedens mission är att bidra till att utveckla mötes- och evenemangsindustrin positivt genom att påvisa hållbarhetsfrågor som nödvändig faktor för långsiktig framgång och lönsamhet. Vår historia GMIC Swedish Chapter grundades 2010 på initiativ av Jan Peter Bergkvist, SleepWell AB och Michael Luehrs, […]

Post Image

Medlemmarnas hållbarhetsarbete

Dela:)

Så jobbar vi med hållbarhet! Svenska mässan På vilket sätt märks det i er verksamhet att ni jobbar med hållbarhet? – Som ett av våra fem strategiska affärsområden genomsyrar hållbarhetsarbetet allt vi gör. För att höja nivån i vårt arbete och möta våra kunders förväntningar och krav certifierar vi oss nu inom hållbara evenemang, ISO […]

Post Image

Bli medlem

Dela:)

Varmt välkommen som medlem, oavsett kunskapsnivå, så länge ni delar visionen om att bidra till att utveckla Sveriges mötes- och evenemangsindustrin positivt genom att påvisa hållbarhetsfrågor som nödvändig faktor för långsiktigt framgång och lönsamhet. GMIC Sweden riktar sig mot arrangörer av möten och evenemang, som konferensanläggningar, mässanläggningar, destinationer och Convention Bureaus. Som student är du också välkommen […]