Om GMIC Sweden

Dela:)

bra budskap dont just stnad there

Vår vision

GMIC Swedens vision är en hållbar mötes- och evenemangsnäring.


Vår verksamhetsidé

GMIC Swedens mission är att bidra till att utveckla mötes- och evenemangsindustrin positivt genom att påvisa hållbarhetsfrågor som nödvändig faktor för långsiktig framgång och lönsamhet.


Vår historia

GMIC Swedish Chapter grundades 2010 på initiativ av Jan Peter Bergkvist, SleepWell AB och Michael Luehrs, MCI, av följande företag/organisationer:

 • Stockholm Convention Bureau
 • Stockholmsmässan
 • MCI Sweden
 • Arenabolagen Linköping
 • Kistamässan
 • Göteborg & Co
 • Luleå Convention Bureau
 • Visit East Sweden
 • Visit Sweden
 • Svenska Mässan

Vid grundandet valdes följande styrelse bestående av Michael Luehrs, Patrik Dyrendahl, Lennart Johansson, Henrik von Arnold och Karin Mäntymäki.


Nuvarande styrelse

 • Ordförande; Katarina Thorstensson
  Göteborg & Co (katarina.thorstensson@goteborg.com) 031 – 36 842 85
 • Vice ordförande; Petra Löfås
  Svenska Mässan (petra.lofas@svenskamassan.se) 0708 – 80 80 38
 • Sekreterare; Emma Mancilla
  Stockholmsmässan (emma.mancilla@stockholmsmassan.se) 08 – 749 43 63
 • Kassör; Pehr Palm
  Event in Skåne (pehr.palm@skane.se) 0768 – 87 07 46
 • Ledamot; Joakim Ritzén
  Visit Linköping & Co (joakim.ritzen@visitlinkoping.se) 0765 – 48 68 54
 • Ledamot; Kristin Lundén
  Münchenbryggeriet (kristin.lunden@m-b.se)  0702 – 73 05 27
 • Suppleant; Annika Johansson
  Svensk Miljöbas (annika.johansson@miljostegen.se) 0707-91 28 90
 • Suppleant; Malin Larsson Salo
  Håll Sverige Rent (malin.larsson.salo@hsr.se) 0732304795
 • Suppleant; Camilla Zedendahl
  (camilla.zedendahl@hallbardestination.com) 0709 – 90 69 73

Operativ verksamhetsledare i GMIC Sweden:

 • Martine Roshauw Effort Consulting AB (martine.roshaue@effort.se) 0730 49 99 73

GMIC Sweden

GMIC Sweden är ett nätverk som vill inspirera, utbilda och stödja ledare för att påskynda omställningen av besöksnäringen till en mer hållbar näring. GMIC Sweden baserar sin definition av hållbarhet på vetenskaplig grund (Det Naturliga Stegets ramverk) och verkar för en helhetssyn där mötes- och eventbranschen blir en del av lösningen i ett hållbart samhälle.

Läs mer om hållbarhet i en gemensamt framtagen skrift av GMIC och Det Naturliga Steget: Meeting the future


Vår värdegrund

Vi är en förening som bygger på medlemsengagemang. GMIC innebär att du är DEL av ett nätverk.

Du är välkommen som medlem, oavsett kunskapsnivå, så länge du delar föreningens mål, vision och värdegrund. Som medlem förväntas du vara delaktig och dela med dig. Medlemmarnas engagemang gör föreningen och du är med för att du vill vara med och påverka tillsammans med andra.

Vi har en öppen, generös och inkluderande attityd där du som medlem generöst delar kunskap och därmed är med och utvecklar branschen. Vi menar att en omställning mot en hållbar utveckling är en nödvändighet, och en möjlighet, för att skapa affärsnytta och mervärden.


Våra verksamhetsområden

GMIC Sweden har tre verksamhetsområden; Utbildning, nätverk och kunskapsutbyte. Detta gör vi inom varje område:

 • Utbildning – Ordnar föredrag, seminarier och webinarier och tillhandahåller webbutbildningar om hållbarhet till medlemmarna
 • Nätverk – Vi erbjuder ett nätverk där vi träffas både digitalt och fysiskt. Vi är bland annat med och anordnar Barcamp och Annual Meeting med föreläsare och mingel
 • Kunskapsutbyte – Hemsida som plattform för att sprida goda exempel och rapporter inom mötes- och evenemangsnäringen

Medlemskapet

Varmt välkommen som medlem i vår förening, oavsett kunskapsnivå, så länge ni delar visionen om att bidra till att utveckla Sveriges mötes- och evenemangsindustrin positivt genom att påvisa hållbarhetsfrågor som nödvändig faktor för långsiktigt framgång och lönsamhet. Föreningen riktar sig främst mot företag och organisationer såsom arrangörer av möten och evenemang, destinationer, CVB:s, arenor, leverantörer, certifieringsorganisationer, intresseorganisationer. Som student är du också välkommen i vår förening.

Medlemskapet innebär att:

 • Ni får tillgång till ett forum som bidrar till att stärka och utveckla ert egna hållbarhetsarbete.
 • Ni blir del av ett internationellt och nationellt nätverk.
 • Ni får möjlighet att lära, dela och bidra till en hållbar utveckling av mötes- och evenemangsindustrin (genom ett aktivt medlemskap).
 • Ni får tillgång till praktiska verktyg för hållbarhetsarbetet.
 • Ni får information och nyheter via vår hemsida, där ni även har möjlighet att kommunicera ert arbete.

Presentation

En kort presentation om GMIC Sweden i pdf-format hittar ni här: GMIC Sweden presentation


Stagdar

Föreningens stadgar hittar ni här: GMIC Sweden Stadgar