Hållbarhetspris

Dela:)

Årets hållbarhetsinsats 2017
Det har gjorts fantastiska insatser inom hållbarhetsområdet som vi vill lyfta fram. Har du tips på någon person eller organisation som har gjort något under 2017 för att lyfta hållbarhet inom besöksnäringen? Då är det dags att skicka in förslag till GMIC Sweden som under Möten & Events i Stockholm utser 2017 års hållbarhetsinsats inom den svenska mötes- och evenemangsnäringen. Det kan vara en persons eller organisations prestation, aktivitet eller annan insats som är värt att lyfta och sprida vidare.

Juryn är utsedd av GMIC Swedens styrelse och består av personer med olika roller inom den svenska besöksnäringen men också med hållbarhetskompetens.

Hur? Skicka in din motivering till info@gmicsweden.se. Berätta vad personen eller organisationen har gjort under 2017 som bidragit till att lyfta hållbarhet inom besöksnäringen. Det finns inga krav på hur nomineringen ska se ut, men håll dig gärna under en A4 sida.

När är deadline? 20/1 2018

När delas priset ut? På GMIC Swedens årsmöte den 21/2 2018