Mat och klimat prisas av GMIC – Nätverket för en hållbar besöksnäring!

Dela:)

gmic1 copy

Tin-Tin Jersild och Rosendals Trädgård, de digitala verktygen Klimatsmart semester och Svalna.se. samt Paul Svensson i spetsen för Fotografiskas restaurang, är de fyra finalisterna som valts ut bland de nominerade till Årets Hållbarhetsinsats i besöksnäringen 2018!

Runt om i landet genomförs fantastiska insatser i besöksnäringen vilka bidrar till en hållbar utveckling av såväl näringen som av samhället i stort. Priset Årets Hållbarhetsinsats i besöksnäringen, som i år delas ut för tredje gången, syftar till att uppmärksamma och uppmuntra dessa insatser. Priset går till en person, organisation eller initiativ som har utmärkt sig i att lyfta och utveckla hållbarhetsfrågan inom näringen.

Vi vill hitta förebilderna, föregångarna, de som verkligen gör skillnad, och visa upp dem och låta deras insatser inspirera andra, säger GMICs ordförande, Katarina Thorstensson.

För den fem personer starka och engagerade juryn återstår nu att utse en vinnare som kommer att presenteras på konferensen Hållbar Besöksnäring 2018 den 7 november i Stockholm.

För oss i juryn är det en uppfodrande glädje att få välja bland dessa som alla är värdiga vinnare och tillsammans visar på att förändring sker just nu, säger Jan Peter Bergkvist

Finalisterna är i alfabetisk ordning:

Fotografiskas restaurang med Paul Svensson i spetsen – måltidspionjär som ger stort avtryck.

Klimatsmart semester – gör det enkelt att se semesterresans klimatpåverkan. 

Svalna.se – räkna ut din klimatpåverkan och inspireras att leva mer hållbart.

Tin-Tin Jersild och Rosendals Trädgårdinspiratör för en njutningsfull, hållbar livsföring. 

Juryn som utser finalister och vinnare består av erfarna och kompetenta personer inom hållbarhetsfrågor och besöksnäring:

  • Jan Peter Bergkvist, hållbarhetsrådgivare, Sleepwell, tillika juryordförande.
  • Christina Rådelius, Tillväxtverket.
  • Elin Jansson, hållbarhetsansvarig, Göteborgsvarvet. 2017-års vinnare.
  • Mikael Salo, chefredaktör, Aktuell Hållbarhet.
  • Victoria Jansson, marknads- & kommunikationsansvarig, Sponsrings & Eventsverige.

 

Prisutdelning under konferensen Hållbar Besöksnäring:

https://www.aktuellhallbarhet.se/konferens/besoksnaring-2018/

Priset Årets hållbarhetssinsats i besöksnäringen är instiftat av GMIC Sweden, Green Meeting Industry Council Sweden, en ideell förening som verkar för en hållbar mötes- och evenemangsnäring.

Vinnare 2017 – Göteborgsvarvet

Vinnaren visar på ett utmärkt sätt hur sociala och miljömässiga frågor hänger ihop och påverkar varandra och dessutom resulterar i god ekonomi. När ett så stort evenemang arbetar konkret med hållbarhet ger det positiva avtryck som påverkar många. Vinnaren visar på idrottens enorma potential att föra ut hållbarhetsfrågorna till många vilket ger ringar på vattnet. Det finns ett unikt sammanhang i Göteborg som gör att hållbarhetsfrågor får kraft och 2017 års vinare lyckas fullt ut med att på riktigt få hållbarhet att bli en del av kärnverksamheten.

Vinnare 2016 – Event in Skåne

2016 års vinnare var Event in Skåne som på ett enastående sätt visat hur en region kan använda sig av event för att driva på utvecklingen av hållbarhet.