Home » Uncategorized » Så jobbar vi!

Så jobbar vi!

Dela:)
Vi medlemmar är med och påvisar att hållbarhetsfrågor är en nödvändig faktor för långsiktigt framgång och lönsamhet. Vi tror att delad kunskap är vägen framåt!

Revised logotype for The Swedish Exhibition & Congress Centre, Goteborg
Svenska mässan

På vilket sätt märks det i er verksamhet att ni jobbar med hållbarhet?

– Som ett av våra fem strategiska affärsområden genomsyrar hållbarhetsarbetet allt vi gör. För att höja nivån i vårt arbete och möta våra kunders förväntningar och krav certifierar vi oss nu inom hållbara evenemang, ISO 20121. Vi har delat upp vårt hållbarhetsarbete i tre områden: miljö, samhällsengagemang och tillgänglighet. Kommunikation och utbildning är de kanaler som skapar engagemang i hållbarhetsfrågorna, både internt och externt. Vi satsat därför på att nå ut med vårt budskap genom hemsidor, intranät och direktinformation på vår mötesplats.

Vad värdesätter ni i ert medlemskap i GMIC Sweden?

– Tillgången till ett nätverk av kollegor inom samma bransch. Möjligheten till ett gemensamt engagemang kring aktuella hållbarhetsfrågor. Ge och få inspiration av likasinnade.

Har ni något gott exempel i ert hållbarhetsarbete som kan inspirera andra i branschen?

– Inom transportområdet; vi vill minska CO2-utsläppen och trafiktrycket i centrala Göteborg. För att lyckas med detta optimerar vår logistik genom samlastning och komprimering av godsmängder till och från vår anläggning. Därmed sparas var tredje godstransport in till centrala stan.

– Inom utbildning; vi har tillsammans med Det Naturliga Steget utvecklat deras webbaserade hållbarhetsutbildning med en del som handlar om vårt eget hållbarhetsarbete. Alla våra drygt 600 medarbetare skall genomföra denna under året.

// Petra Löfvås, Hållbarhetsansvarig Svenska Mässan


medlem 3 Destination Sigtuna bra

Destination Sigtuna

På vilket sätt märks det i er verksamhet att ni jobbar med hållbarhet?

– Hållbarheten är idag en integrerad del i vårt arbete. Och vi gör det tillsammans. Vi arbetar med destinationsutveckling och vi ser samarbete som vårt främsta konkurrensmedel. Sedan 2009 har vi tillsammans med besöksnäringen i Sigtuna och runt Arlanda samarbetat för att gemensamt minska vår påverkan. Kunskapsdelning och handling står i fokus.

Vad värdesätter ni i ert medlemskap i GMIC Sweden?

– För oss har medlemskapet varit viktigt. Det har gett tillgång till ett nätverk av engagerade kollegor runt om i hela landet, som vi annars inte haft. Här finns så mycket inspiration att hämta och dessutom fantastiska möjligheter att få fördjupad kunskap. Vi verkar i en växande bransch och vi har en skyldighet att dela kunskap och inspirera varandra att ta större ansvar. Genom GMIC och dess medlemmar har vi ett forum för hållbarhetsfrågorna som vi alla så väl behöver.

Har ni något gott exempel i ert hållbarhetsarbete som kan inspirera andra i branschen?

–  Vi har skapat en samarbetsform som passar oss och som gör att aktörer som skulle kunna vara bittra konkurrenter lagt konkurrens åt sidan för att tillsammans göra skillnad. Idag delar vi kunskap, utmanar varandra och tar tillsammans fler steg än vi kanske skulle göra var och en. Dessutom är det ett fantastiskt roligt att samarbeta för att skapa en mer hållbar destination.

– Ett område där vi arbetat intensivt är att ta bort ocertifierad palmolja. 2013 startade vi en palmoljejakt för att öka kunskapen om hur vår konsumtion av palmolja påverkar djur, natur och människor på platser som Borneo och Indonesien. Vilka produkter innehåller palmolja och vilka som inte gör det. Vi var den första destination att ta bort palmoljan 2013 och vi är mycket stolta när vår kommun följde efter och blev den första kommun att ställa krav på certifierad palmolja i upphandling. Här finns massor av kunskap och lärdomar som vi gärna delar med oss av.

// Camilla Zedendahl, VD Destination Sigtuna


medlem 1 arenabolaget ny

Arenabolaget i Linköping

På vilket sätt märks det i er verksamhet att ni jobbar med hållbarhet?

– Utifrån uppsatt miljömål i vår affärsplan så är vi nu en av Sveriges första svanenmärkta dagkonferensanläggningar. Vi har vi bland annat ökat andelen ekologiska och närproducerade råvaror, sett över avfallshantering samt energi- och vattenanvändning. Inköp har fokuserats mot miljömärkta varor och vi har bytt ut vattenflaskor till vattenautomater. Listan kan göras lång, men som stor mötesarrangör i Sverige ser vi framförallt ett ansvar i att påverka både leverantörer och våra besökare att agera miljömedvetet

Vad värdesätter ni i ert medlemskap i GMIC Sweden?

– För att hålla oss uppdaterade och utbyta erfarenheter om hållbarhetsfrågor inom mötesbranschen så är GMIC ett viktigt nätverk och en bra utgångspunkt i vårt strategiarbete för hållbarhet på vår anläggning Linköping Konsert & Kongress.

Har ni något gott exempel i ert hållbarhetsarbete som kan inspirera andra i branschen?
– Det räcker inte med att sätta upp mål och strategier på ledningsgruppsnivå och förvänta sig att personalen ska arbeta, tänka och utveckla anläggningen inom hållbarhetsperspektivet utan man måste få alla delaktiga i miljöarbetet. Inom Arenabolaget har vi skapat en miljögrupp med representanter från flera affärsområden som driver miljöarbetet framåt och förankrar inte bara målsättningar och strategier utan rutiner för att upprätthålla miljöarbetet.

//Joakim Ritzén, Säljchef Arenabolaget i Linköping


medlem 5 event in skåne

Event in Skåne

På vilket sätt märks det i er verksamhet att ni jobbar med hållbarhet?

– i enlighet med vår strategi påverkar hållbarhet valet och genomförandet av event och möten. Vi väljer att aktivera oss i hållbarhet vid möten och event för att dessa skall stärka varumärket Skåne

Vad värdesätter ni i ert medlemskap i GMIC Sweden?

– kontaktnät och erfarenheter från andra. Möjlighet att få vara del i utvecklingen.

Har ni något gott exempel i ert hållbarhetsarbete som kan inspirera andra i branschen?

– Skåne har flest miljömärkta event genom Håll Sverige Rents miljömärkning sedan 2012, vilket påvisar vårt arbete framåt med frågorna. Vi är också stolta över hållbarhetsarbetet med ISO-certifieringen av Eurovision 2013, den första i Skandinavien som certifierat sig enligt ISO 20121.

// Pehr Palm, VD Event in Skåne


medlem 7 Göteborg

Göteborg & Co

På vilket sätt märks det i er verksamhet att ni jobbar med hållbarhet?

– Vårt uppdrag är att bidra till utvecklingen av Göteborg som turist-, mötes- och evenemangsstad. Att arbeta aktivt och integrerat med hållbarhetsfrågor ger oss en bättre stad för både göteborgarna och för våra besökare. Vår verksamhet präglas av samverkan, med det offentliga, akademin och näringslivet, och hållbarhetsfrågan är ständigt på agendan. Samverkan är en förutsättning för att driva hållbarhetsarbetet framåt. Därför är vi också oerhört stolta över att vår stad kan erbjuda en så stor andel miljödiplomerade och socialt medvetna hotell, restauranger, mässor, evenemang och besöksupplevelser.

Vad värdesätter ni i ert medlemskap i GMIC Sweden?

– Att vara delaktig i och driva hållbarhetsfrågorna tillsammans med kollegor i hela Sverige är viktigt för oss. Att dessutom få ett forum med engagerade personer att dela och dryfta framgångar och motgångar i är väldigt inspirerande och utvecklande. Men vi måste ju vara fler!

Har ni något gott exempel i ert hållbarhetsarbete som kan inspirera andra i branschen?
– Ett aktuellt och väldigt konkret exempel att lyfta är Göteborgs Kulturkalas som fick Rättviseförmedlingens Rättvisepris 2015 för sitt inkluderande arbete. Bland annat jobbar Kulturkalaset, som givetvis också är miljödiplomerat, mycket metodiskt med att erbjuda ett jämställt programutbud. I år uppnåddes 48% kvinnor och 52% män på scen. Inte så spektakulärt kanske, men visar att med ett tydligt mål och systematiskt och medvetet arbetet kan du göra det till synes omöjliga.
Annars handlar ju mycket av det du gör i ditt hållbarhetsarbete om att ändra ditt sätta att se och göra saker på – inte sällan handlar det om insatser på ganska grundläggande områden. Väldigt många åtgärder syns inte eller känns kanske inte särskilt revolutionerande men är ändå så viktiga att få ordning på. Dels för att de har stor påverkan och dels för att de ofta berör många människor och därför gör stor skillnad. För att få en hög och stabil nivå på det grundläggande arbetet använder vi själva, och uppmuntrar våra partners att använda, Svensk Miljöbas miljödiplomering av event. Att uppmuntra det ”osynliga” arbetet ska inte underskattas.

//Katarina Thorstensson, Hållbarhetsstrateg Göteborg & Co


Utskrift

Stockholmsmässan

På vilket sätt märks det i er verksamhet att ni jobbar med hållbarhet?

– I en stor anläggning som Stockholmsmässan är energiförbrukningen en av de viktigaste delarna av hållbarhetsarbetet. Energiåtgången hålls på lägsta möjliga nivå genom behovsstyrd reglering av ljus/ventilation/värme/kyla, värmeåtervinning, isolering och LED-belysning. Vattenåtgången har minskats genom sensorstyrda kranar och toaletter.

– Av allt som producerar på Stockholmsmässan återvinns 95 procent, vilket inte bara leder till mindre avfall utan även till färre transporter av material. Varje år samlar vi t ex in metall som räcker till 4 000 cyklar, wellpapp motsvarande 500  träd och färgat glas som ger isolering i 18 villor.

– Vårt städbolag är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Mattor återanvänds 8 gånger och rengörs utan kemikalier.

– Våra restauranger serverar endast ekologiskt och rättvisemärkt kaffe, ekologiskt te samt KRAV-märkt mjölk. Av allt engångsmaterial som köps in är två tredjedelar återvinningsbart och komposterbart. Restaurangernas avfallshantering sker enligt Svanens krav.

– Vi har ett samarbete med Bee Urban för att producera vår egen ekologiska honung och samtidigt bidra till biologisk mångfald.

– Stockholmsmässan är engagerade i vårt närområde för att bidra till en positiv samhällsutveckling. Just nu stöttar vi organisationerna BRIS, Ung Företagsamhet, Stockholm Winter Games och Natur & Miljöpärmen.

– Istället för julklappar skänker vi varje år en gåva till några som behöver stödet bättre än vi själva. Senast var det antimobbningsorganisationen Friends som fick Stockholmsmässans julgåva. I september 2015 skänktes en större summa till Rädda Barnen, med anledning av flyktingkrisen.

Vad värdesätter ni i ert medlemskap i GMIC Sweden?

– Stockholmsmässan har stor nytta av erfarenhetsutbytet med andra företag inom branschen. Utbildning och information är också en viktig del. Dessutom är det en självklarhet för oss att bidra till GMIC’s utveckling och påverka hållbarheten inom mötesindustrin, eftersom vi är en av de ledande anläggningarna i Skandinavien.

Har ni något gott exempel i ert hållbarhetsarbete som kan inspirera andra i branschen?

– Vi har fem lådor på taket  mellan kontorsentrén och huvudentrén. Där bor våra  flitiga bin, som ger oss många burkar ekologisk honung varje år, vår mest uppskattade giveaway!

– Varför är det så bra med bin, förutom den goda honungen de producerar? Jo, för att en tredjedel av vad vi äter är beroende av pollinerande insekter, och antalet sådana insekter har minskat dramatiskt under 2000-talet.

– Tack vare samarbetet med Bee Urban hjälper vi Stockholmsmässans närområde att bevara den biologiska mångfalden, samtidigt som vi bidrar till att  säkra de svenska bestånden av honungsbin – och vi får många goda burkar honung på köpet.

// Emma Mancilla, Sales Manager Stockholmsmässan


medlem 22 Visitlund-CB-logotype-svart-webb
Lund CVB

På vilket sätt märks det i er verksamhet att ni jobbar med hållbarhet?

– Tillsammans med turistbyrån jobbar vi på Lund Convention Bureau med hållbarhet. Detta innebär just nu att vi; inspirerar besöksnäringen med föreläsningar och liknande inom hållbarhet och miljö, samarbetar med Miljöbron (som kopplar samman näringsliv och studenter i projekt inom hållbarhet), har en grön guide för besökare och vi har hjälpt evenemang i staden att bli miljömärkta enligt ”Håll Sverige Rent”

Vad värdesätter ni i ert medlemskap i GMIC Sweden?

– Vi ser många värden i vårt medlemskap i GMIC, bland annat utbildningsmöjligheterna. Viktigt också med inspiration kring miljöengagemang och att utbyta erfarenheter inom branschen när det gäller miljöfrågor.

Har ni något gott exempel i ert hållbarhetsarbete som kan inspirera andra i branschen?

– När det gäller inspiration kring hållbarhetsarbetet så har vi stor glädje av möjligheten att få jobba med studenter (i vårt fall genom Miljöbron som finns i både Skåne och Västra Götaland). Här kan man få kostnadsfri hjälp för att utveckla miljö- och hållbarhetsarbetet. Vi kan få resurser i ett projekt av kompetenta och engagerade studenter som besitter de allra senaste kunskaperna och verktygen inom området. Väldigt värdefullt!

// Boel Starbrant, Lund Convention Bureau


Stolta medlemmar i GMIC Sweden:

Please like & share:

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *