Home » Uncategorized » Medlemmarnas hållbarhetsarbete

Medlemmarnas hållbarhetsarbete

Dela:)

Så jobbar vi med hållbarhet!

Revised logotype for The Swedish Exhibition & Congress Centre, Goteborg
Svenska mässan

På vilket sätt märks det i er verksamhet att ni jobbar med hållbarhet?

– Som ett av våra fem strategiska affärsområden genomsyrar hållbarhetsarbetet allt vi gör. För att höja nivån i vårt arbete och möta våra kunders förväntningar och krav certifierar vi oss nu inom hållbara evenemang, ISO 20121. Vi har delat upp vårt hållbarhetsarbete i tre områden: miljö, samhällsengagemang och tillgänglighet. Kommunikation och utbildning är de kanaler som skapar engagemang i hållbarhetsfrågorna, både internt och externt. Vi satsat därför på att nå ut med vårt budskap genom hemsidor, intranät och direktinformation på vår mötesplats.

Vad värdesätter ni i ert medlemskap i GMIC Sweden?

– Tillgången till ett nätverk av kollegor inom samma bransch. Möjligheten till ett gemensamt engagemang kring aktuella hållbarhetsfrågor. Ge och få inspiration av likasinnade.

Har ni något gott exempel i ert hållbarhetsarbete som kan inspirera andra i branschen?

– Inom transportområdet; vi vill minska CO2-utsläppen och trafiktrycket i centrala Göteborg. För att lyckas med detta optimerar vår logistik genom samlastning och komprimering av godsmängder till och från vår anläggning. Därmed sparas var tredje godstransport in till centrala stan.

– Inom utbildning; vi har tillsammans med Det Naturliga Steget utvecklat deras webbaserade hållbarhetsutbildning med en del som handlar om vårt eget hållbarhetsarbete. Alla våra drygt 600 medarbetare skall genomföra denna under året.

// Petra Löfvås, Svenska Mässan


medlem 5 event in skåne

Event in Skåne

På vilket sätt märks det i er verksamhet att ni jobbar med hållbarhet?

– i enlighet med vår strategi påverkar hållbarhet valet och genomförandet av event och möten. Vi väljer att aktivera oss i hållbarhet vid möten och event för att dessa skall stärka varumärket Skåne

Vad värdesätter ni i ert medlemskap i GMIC Sweden?

– kontaktnät och erfarenheter från andra. Möjlighet att få vara del i utvecklingen

Har ni något gott exempel i ert hållbarhetsarbete som kan inspirera andra i branschen?

– Skåne har flest miljömärkta event genom Håll Sverige Rents miljömärkning sedan 2012, vilket påvsar vårt arbete framåt med frågorna.
Vi är också stolta över hållbarhetsarbetet med ISO-certifieringen av Eurovision 2013, den första i Skandinavien som certifierat sig enligt ISO20121.


Please like & share:

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *